Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sedmdesátka Františka Bartoše

14/12/11
smf

Nestor české agrární scény, inženýr František Bartoš, se 9. prosince 2011 dožil významného životního jubilea sedmdesáti let. Zdroj: APIC-AK

Sedmdesátka Františka Bartoše

    Nestor české agrární scény, inženýr František Bartoš, se 9. prosince 2011 dožil významného životního jubilea sedmdesáti let. Při této příležitosti mu za Agrární komoru ČR srdečně blahopřeji, především však mu děkuji za celoživotní dílo ve prospěch českého zemědělství. Za zmínku stojí, že byl blízkým spolupracovníkem Josefa Luxe, zřejmě nejkvalitnějšího ministra zemědělství po roce 1989. Ministra, kterému nebylo osudem dáno a který ke škodě českých zemědělců předčasně zemřel.
     František Bartoš byl ale především jedním ze zakladatelů Českomoravské agrární unie, organizace, která od roku 1990 začala organizovat porevoluční proudy českého zemědělství. Organizace, ze které byla 4. září 1993 v Olomouci ustavena Agrární komora ČR. František Bartoš se stal prvním viceprezidentem, předsedou všeobecné sněmovny a spolu s viceprezidentem Jiřím Eklem, předsedou sněmovny společenstev, tvořil vrcholovou trojku komory v čele s prvním prezidentem Jiřím Netíkem.
     Vedle toho vede neuvěřitelnou řadu let, až do této doby, úspěšný zemědělský podnik ZOD Zálší. Byl to tedy on, který prošel ve vrcholných pozicích všechny fáze porevolučního kvasu – transformaci, stabilizaci, vstup do Evropské unie, všechna úskalí, úspěchy i problémy. Vždy si počínal s jistou noblesou, úsměvem a přehledem.
Jan Veleba,prezident Agrární komory ČR
Eugenie Línková, 12. prosinec 2011 , zdroj: www.apic-ak.cz