Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příležitost pro české podnikatele v zemědělství a potravinářství

28/12/11
smf

Tisková zpráva MZe ze dne 22.12.2011

Rusko v cílové rovince vstupu do Světové obchodní organizace – příležitost pro české podnikatele v zemědělství a potravinářství

Po osmnáctiletém vyjednávacím maratonu stojí Rusko na prahu členství ve Světové obchodní organizaci (WTO). Jeho přijetí jednomyslně schválily všechny členské státy na 8. zasedání Konference ministrů členských zemí WTO v Ženevě. Rusko musí během 220 dní splnit všechny závazky, na které při vyjednávání přistoupilo. Po této lhůtě a následných 30 dnech po uložení příslušných listin v Sekretariátu WTO se stane plnoprávnou členskou zemí.

„Rusko již dnes představuje mezi zeměmi stojícími mimo Evropskou unii pro Českou republiku největšího obchodního partnera. Hodnota agro-potravinářského vývozu do tohoto teritoria se v posledních letech pohybuje mezi 1,5 a 2 miliardami korun,“řekl ministr zemědělství Petr Bendl s tím, že hlavním přínosem vstupu Ruska do WTO je pro mezinárodní obchod zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti ruského obchodního prostředí.

Z České republiky se do Ruska nejvíce vyváží zpracované výrobky, jako třeba pivo, cukrovinky, mléčné výrobky, výživa pro zvířata a v poslední době se opět zvyšuje vývoz sladu. U těchto položek dojde ke snížení celních sazeb. Například u nečokoládových cukrovinek to bude z 20 na 14 procent a u sladu z 10 na 7 procent a u piva ze sladu z 0,6 EUR/l na 0,18 EUR/l, v kontejnerech z 0,6 EUR/l na 0,04 EUR/l.
Vstup Ruska do WTO zamezí zneužívání zeměpisných označení a lepší ochranu obchodních značek.
V oblasti přístupu na trh se Rusko zavázalo kromě jiného stanovit horní hranice dovozních celních sazeb, které již nemohou být v budoucnu zvyšovány. V oblasti veterinárních nebo fytosanitárních opatření se bude muset Rusko po vstupu do WTO řídit mezinárodními pravidly. Znamená to, že už nebude moci jednostranně přistoupit k neodůvodněným či nedostatečně odůvodněným jednostranným opatřením omezujícím obchod, jako tomu bylo nedávno v případě zákazu dovozu veškeré zeleniny z EU kvůli výskytu bakterie E. Coli., nebo v případě loňského zákazu exportu obilí.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe