Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Elektronické předání statistiky použití POR

15/12/11
smf

Elektronické předání statistiky použití POR Státní rostlinolékařské správě. Zdroj: MZe

Elektronické předání statistiky použití POR Státní rostlinolékařské správě
Z aplikace EPH je možné předávat statistiky použití přípravků na ochranu rostlin za rok 2011, které mají přednastavený formát dle požadavků Státní rostlinolékařské správy. Elektronické zaslání statistických dat použití POR je možné taktéž z některých SW programů (např. Agronom, GCÚpravy). Předání dat doporučujeme konzultovat s příslušnou pobočkou SRS, neboť povinně předávají data pouze subjekty vybrané statistickým výběrem. Příručku pro předání dat z EPH stáhnete po prokliku nadpisu novinky.
Přílohy

Zdroj: www.eagri.cz, 12.12.2011