Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny ve Státní veterinární správě

22/11/11
smf

Od počátku roku 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona. Zdroj: SVS ČR

Státní veterinární správu čekají změny
Od počátku roku 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona. Kromě záležitostí, které již byly medializovány, například jde o umožnění domácí porážky skotu aj., to bude znamenat i řadu změn i pro samotnou Státní veterinární správu.
Změní se totiž struktura v tom smyslu, že SVS ČR bude organizována jako jedna organizace s jedním IČO. V čem to bude spočívat? V tom, že krajské veterinární správy budou řízeny přímo z „ústředí“, čímž na jednu stranu pozbudou právní subjektivitu, čímž se ušetří, na druhou stranu nepřijdou o své pravomoci. V rámci restrukturalizace se tedy opravdu ušetří, například dojde k dalšímu zeštíhlení. Po letošním propuštění 250 lidí bude pracovníků státního veterinárního dozoru zase o 20 méně. Změny by ale v žádném případě neměly ohrozit účinnost státního veterinárního dozoru. I nadále budou probíhat rutinní kontroly chovatelů, zpracovatelů i kontroly uvádění potravin živočišného původu do oběhu. I nadále počítáme s cílenými mimořádnými kontrolními akcemi. V nejbližší době se opět počítá s další. I nadále běží ozdravné programy, ať jde o ozdravování od IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy), či o tlumení salmonel v chovech drůbeže aj.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR ,18.11.2011, zdroj: www.svscr.cz