Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Standard GAEC 2 v otázkách a odpovědích

20/11/11
smf

Odpovědi z MZe na dotazy vzešle na seminářích k problematice stadardu GAEC.

Standard GAEC 2 v otázkách a odpovědích
Mezi širokořádkové plodiny se pro účely omezení hospodaření dle standardu  GAEC 2 zahrnuje kukuřice, brambory, slunečnice, sója, řepa a bob setý.
Zákaz či omezení pěstování širokořádkových plodin se vztahuje na vyjmenované plodiny bez ohledu na způsob setí (např. i na sóju setou v úzkých řádcích). Naopak se nevztahuje na směsi širokořádkových plodin s jinými plodinami (např. směsi jiných plodin s bobem).
 
Dotaz č. 1
Tzn., že vyjmenované čistě seté ŠŘP se nesmí zasít na SEO žádným způsobem ( např. „na široko“, do užšího sponu?).   Na MEO se mohou zasít ŠŘP jakýmkoliv způsobem jen s  použitím některé POT?
Ano, GAEC 2 zakazuje pěstování čistě setých ŠŘ plodin na SEO půdě jakýmkoliv způsobem a na MEO půdě jen s použitím některé půdoochranné technologie.

Dotaz č. 2
Tzn. že, na SEO i MEO mohu zasít teoreticky směsku kukuřice + obiloviny, bobu + obiloviny a pod? Pokud ano jakým způsobem? Směs = namíchané osivo min. 2 plodin? + osetí pozemku jedním přejetím secího stroje nebo je možný osev 2 plodin zvlášť. tzn. setí do kříže ( např. bob x obilovina)? Výsledkem obou způsobů setí je krmivo – směska bobu a obiloviny.
Na SEO půdě nelze zasít směsku kukuřice + obiloviny. V případě setí jakýmkoliv způsobem bobu + obiloviny, jakožto luskoobilné směsky, na SEO půdě nebude považováno za porušení standardu GAEC 2. Na MEO půdě lze jakýmkoliv způsobem zasít výše zmíněné směsky.
Dotaz č. 3
Mohu na MEO založit směs čiroku a kukuřice bez POT ? Pokud ano, jakým způsobem?
    a. Jednotlivé plodiny seté do kříže?
    b. Pás čiroku, pás kukuřice ?
    c. Jiným způsobem?
Ano a jakýmkoliv způsobem. Čirok není ve znění standardu mezi vyjmenovanými ŠŘ plodinami.
 
Dotaz č. 4
Mohu založit na PB s MEO slunečnici např. s podsevem jetele bez založení přerušovacích pásů?
Ano, pří dodržení stanovených podmínek minimální pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky pro MEO půdu, a to dodržením stanovené min. 20% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky při zakládání porostů širokořádkových plodin, přičemž do 30. června musí být zachována ještě min. 10% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky a po 1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostu byla použita půdoochranná technologie.
 
Dotaz č. 5
Mohu na PB s MEO oseté slunečnicí založit přerušovací pásy či souvrať jako směs slunečnice s podsevem např. jetele?
Ne, jednou z podmínek, kterou musí splňovat přerušovací pásy, zasakovací pásy či souvratě na MEO půdách, je jejich osetí jinou než širokořádkovou plodinou. Je na vůli zemědělce, oseje-li pás obilovinou, jetelem či nějakou jinou plodinou nebo jejich směsí. Pás by však v žádném případě neměl být osetý jakoukoli kombinací s širokořádkovou plodinou.
 
Dotaz č. 6
Na jaře zaseju jarní ječmen potom do něj kukuřici – odpovídá to setí do ochranné plodiny? Jak dlouho tam ječmen musí být, při ochraně proti plevelům o něj přijdu.
Ano, v případě mírně erozně ohrožených půd platí podmínka dodržení stanovené min. 20% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky při zakládání porostů širokořádkových plodin, přičemž do 30. června musí být zachována ještě min. 10% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky a po 1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostu byla použita půdoochranná technologie.
 
Dotaz č. 7
Může být zasakovací pás tvořen směsí plodin ve složení obilnina + kukuřice nebo cukrovka?
Ne, jednou z podmínek, kterou musí splňovat přerušovací pásy, zasakovací pásy či souvratě na MEO půdách, je jejich osetí jinou než širokořádkovou plodinou. Je na vůli zemědělce, oseje-li pás obilovinou, jetelem či nějakou jinou plodinou nebo jejich směsí. Pás by však v žádném případě neměl být osetý jakoukoli kombinací s širokořádkovou plodinou.
Odpovědi: MZe , upravil: Smítal