Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Spuštění administrace bioplynových stanic

24/11/11
smf

Spuštění administrace bioplynových stanic – opatření III.1.1 záměr b) ze 13. kola příjmu žádostí PRV. Zdroj: SZIF

Spuštění administrace bioplynových stanic – opatření III.1.1 záměr b) ze 13. kola příjmu žádostí PRV

 
Na základě rozhodnutí ministra zemědělství o spuštění pozastavené administrace opatření III.1.1 záměr b) výstavba a modernizace bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí (veřejnost byla o tomto rozhodnutí informována tiskovou zprávou MZe ze dne 10. 11. 2011) uvádíme následující.
 
Administrace pozastavených Žádostí o dotaci byla Státním zemědělským intervenčním fondem spuštěna dne 15. 11. 2011 a bude probíhat dle standardních lhůt pro jednotlivé administrativní kroky uvedených v Pravidlech pro žadatele, resp. v postupech SZIF.
Níže uvádíme předpokládané termíny vybraných administrativních kroků.
1. Administrativní kontrola (AK) Žádosti o dotaci a příloh termín: do 2. 1. 2012
2. Doplnění dokumentů ze strany žadatele v rámci výsledku AK termín: 25. 1. 2012
3. Schválení Žádostí o dotaci termín: do poloviny března 2012
4. Vyhotovování Dohod o poskytnutí dotace termín: od druhé poloviny března 2012
 
Zdroj: www.szif.cz