Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe ke snížení byrokratické zátěže zemědělců

08/11/11
smf

Ministr zemědělství Petr Bendl se v minulém týdnu sešel se členy Antibyrokratické komise (ABK). Zdroj: MZe

Ministr Bendl: Odstraňme byrokracii, kterou od nás EU nevyžaduje
 Ministr zemědělství Petr Bendl se v minulém týdnu sešel se členy Antibyrokratické komise (ABK).
„Chtěl jsem se osobně setkat a promluvit si s jednotlivými členy komise, jasně deklarovat svou podporu jejich činnosti a nastínit záměry ministerstva, které povedou k odbourávání byrokratické zátěže zemědělců,“ řekl ministr Bendl k důvodu své účasti na jednání ABK.
Během jednání zaznělo, že jednou z největší zátěží kladenou na zemědělce, jsou velké počty kontrol koncentrovaných navíc do stejného časového období a prováděných několika institucemi, někdy i souběžně. Ministr Bendl ujistil členy komise, že plánuje sloučit některé resortní organizace tak, aby jejich činnost byla efektivní a nezatěžovala práci zemědělců přebujelou byrokracií.
„Jsem přesvědčen, že naším společným zájmem je nemučit zemědělce nadbytečnými povinnostmi a požadavky, zvláště pokud podobné nejsou kladeny na jejich zahraniční konkurenty. Proto budu usilovat o to, aby z právních předpisů a jimi vyvolaných administrativních procedur bylo odstraněno všechno, co od nás evropská legislativa nevyžaduje, co jsme si vymysleli sami na sebe,“ vysvětlil ministr Bendl.
Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík během jednání mimo jiné ocenil ABK jako jedinou platformu, kde dochází k velmi dobré vzájemné spolupráci mezi zemědělskými nevládními organizacemi. V podobném duchu se vyjádřil nový předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, když označil za ojedinělou situaci, že se nevládní organizace ve svých postojích shodují tak, jako v ABK.
Předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Lubomír Burkoň v diskusi konstatoval, že témata, jimž se ABK věnuje, by se neměla rozmělňovat, a že výstupy z práce komise musí být hmatatelné a zřejmé. Ministr Bendl k tomu řekl, že vedle vlastní činnosti ABK je extrémně důležité dotažení podnětů až k faktickému odstranění problému, a dodal, že v případě konkrétních návrhů od ABK, které povedou ke snížení byrokracie, je připraven podpořit nezbytné legislativní změny. Přislíbil také, že bude rozhodně apelovat na úředníky ministerstva, aby názory a navrhovaná řešení od ABK brali vážně a zabývali se jimi.
Antibyrokratická komise byla při Ministerstvu zemědělství zřízena v roce 2008 ve snaze omezovat stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství. Členy komise jsou zástupci nevládních organizací v oblasti zemědělství, kteří prostřednictvím zemědělské veřejnosti vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, evidují je a předkládají k projednání komisi. Tu v současné době vede předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, zdroj: www.eagri.cz, 7.11.2011