Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr zemědělství představil své priority

29/11/11
smf

Petr Bendl sníží provozní rozpočet na rok 2012 oproti roku 2010 o čtvrtinu. Zdroj: MZe

Petr Bendl sníží provozní rozpočet na rok 2012 oproti roku 2010 o čtvrtinu
Ministr zemědělství Petr Bendl  na tiskové konferenci představil své priority. Za prvořadý úkol označil prosazení spravedlivých podmínek pro české zemědělce v rámci Evropské unie. Ministr se zaměří na posílení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru, ochranu půdy a vod, podporu domácích potravin, spolupráci s nevládními organizacemi a odstranění zbytečné byrokracie. Petr Bendl také zveřejnil rozpočet zemědělského rezortu na příští rok, který se nese ve znamení pokračujících úspor.
„V nejbližších měsících padne v Bruselu rozhodnutí o tom, jak bude nastavena evropská zemědělská politika po roce 2013. Podmínky, které se nám teď podaří prosadit, přitom ovlivní oblast zemědělství na sedm let. Proto považuji za hlavní úkol Ministerstva bojovat za naše zemědělce a vyjednat pro ně spravedlivé podmínky a jsem připraven tomu na půdě EU věnovat maximum svého času i sil,“ řekl ministr Petr Bendl.
Srovnatelné postavení s evropskými zemědělci podle Petra Bendla posílí konkurenceschopnost českých farmářů. „Mám už připravený harmonogram vyjednávání a důležité body, na které se chci v reformě Společné zemědělské politiky zaměřit. Jde mi o rozumně chápaný požadavek povinného ozelenění, podporu mladých zemědělců a spravedlivou dohodu o zastropování přímých plateb,“ uvedl.
    Aktuálním problémem je směrnice zakazující od 1. ledna 2012 chov nosnic v takzvaných neobohacených klecích, kde je pohoda zvířat na nižší úrovni než v povolených technologiích chovu. Zatímco čeští drůbežáři investovali značné finanční prostředky do moderního vybavení, v některých členských státech se na to nepřipravili. „Chovatelé, kteří stále ještě používají zastaralé klece, by mohli ohrozit konkurenceschopnost těch našich, protože neměli výdaje za novou technologii, a budou tak schopni nabízet levnější vejce. Budu žádat, aby Evropská komise trvala na dodržení směrnice a sankcionovala státy, které ji nesplňují,“ řekl Petr Bendl.
    Velmi důležitá je pro ministra ochrana krajiny, půdy a vod v České republice. Dodržování zásad správné zemědělské práce GAEC zajistí ochranu půdy před erozí. Ministerstvo pokračuje v podpoře realizace staveb protipovodňové prevence a začíná připravovat třetí etapu protipovodňových opatření pro roky 2014 až 2020.
    Ministr se zaměří i na podporu domácích výrobců a producentů potravin, například propagací značek kvality Klasa a Regionální potravina, a bude usilovat o podporu rozvoje podnikání a obecně života na venkově. „Právě proto jsem již například znovu spustil podporu bioplynových stanic, které jsou pro zemědělce vítaným vedlejším zdrojem příjmů, umožňují efektivní využití zbytků ze zemědělské výroby, a omezují tím i emise skleníkových plynů,“ uvedl Petr Bendl a připomněl, že z evropských dotací příští rok do zemědělství a venkova připlyne 32,69 miliardy korun. 
     Ministr chce úzce spolupracovat s nevládními organizacemi a Antibyrokratickou komisí. Mám v plánu odstranit z byrokracie to, co bylo do legislativy zavedeno, aniž by nás o to EU žádala, abychom zemědělce nemučili zbytečnou administrativou. Například snížit počet kontrol, které v současnosti u jednoho zemědělce provádí několik různých institucí, často i současně,“ řekl Bendl.
     Za jeden z úspěchů, kterého dosáhl krátce po jmenování do funkce, označil ministr dohodu o zajištění a výplatě zhruba 1,3 miliardy korun jako národních doplňkových plateb (Top-Up). Národní doplňkové platby podpoří citlivé sektory: chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka, ovce a kozy. „Zajištění rozpočtových prostředků na doplňkové platby považuji za velmi důležitý signál pro naše zemědělce, který dokládá úsilí státu, aby nedocházelo k prohlubování rozdílu mezi českými zemědělci a jejich konkurenty ze zemí původní evropské patnáctky. Dohodu vnímám jako nezbytný dílčí krok k naplnění priority vlády Petra Nečase, kterou je dosažení srovnatelných a spravedlivých podmínek pro naše zemědělce,“ uvedl ministr Petr Bendl.  
      Ani rezortu zemědělství se v příštím roce nevyhne požadavek na rozpočtové úspory. „Aby byla zabezpečena maximální výše finančních prostředků pro dotační politiku zemědělského sektoru, snížili jsme běžné a kapitálové výdaje na provozní činnost celého rezortu proti roku 2011 o téměř 400 milionů korun, tedy o 10,5 %. Oproti roku 2010 to znamená pokles o 1,1 miliardy korun, tedy o 24,6 %,“ dodal ministr Bendl.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, zdroj: www.eagri.cz, 28.11.2011
Přílohy

Ministr Petr Bendl představuje své priority