Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K uvolnění zákazu živočišných bílkovin do krmiv

16/11/11
smf

Na Stálém výboru pro potraviny je projednáván návrh Komise na uvolnění zákazu masokostní moučky. Chybějí však metody na testování druhu živočišné bílkoviny. Zdroj: Agronavigator

Uvolnění zákazu živočišných bílkovin do krmiv

    ise navrhla uvolnění již desetiletého zákazu používání živočišných bílkovin do krmiv s cílem vypořádat se s nedostatkem bílkovin. Naráží však na odpor spotřebitelských organizací jako je BEUC nebo UK Food Standards Agency. Záležitost byla projednávána na Stálém výboru pro potraviny (sekce Biologická bezpečnost potravinového řetězce) 17. října 2011. Některé členské státy návrh podporují, jiné se obávají problémů s kontrolou. Rozhodujícím faktorem však je, že by musely být k dispozici ověřené testovací metody pro identifikaci živočišného druhu bílkoviny, aby bylo zaručeno, že zvířata nejsou krmena masem stejného živočišného druhu.
    Francie a Velká Británie jsou proti návrhu. Komise souhlasila s potřebou ověřených testovacích metod a s potřebou stanovení jen určitých výjimek z celkového zákazu, Diskuse budou pokračovat a návrh bude přepracován.
EU Food Law, 2011, č. 508, s. 5-6