Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace z OP ŽP do Chrudimi

11/11/11
smf

Dotace z Operačního programu Životní prostředí zabrání znečištění vody v okolí Transporty Chrudim. Zdroj: MŽP 

Dotace z Operačního programu Životní prostředí zabrání znečištění vody v okolí Transporty Chrudim
  Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se v rámci své návštěvy Pardubického kraje podíval do areálu bývalého státního podniku Transporta Chrudim, kde se připravuje sanace ohnisek znečištění. Město Chrudim na odstranění staré ekologické zátěže dostane dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
„Z Operačního programu Životní prostředí je na odstranění znečištění vyčleněno 158 milionů korun. Tyto peníze půjdou hlavně na odtěžení kontaminované půdy ze tří ohnisek s nejvyšší koncentrací nebezpečných látek, aby se definitivně zamezilo jejich dalšímu pronikání do podzemních vod,“ říká ministr Tomáš Chalupa.
V současné době se do zadávací dokumentace projektu už zapracovaly připomínky Ministerstva životního prostředí a jsou konzultovány s žadatelem. Po celkové finalizaci zadávací dokumentace bude ihned vyhlášeno výběrové řízení na realizátora sanace.
Kontaminace areálu je způsobena chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU), které byly v bývalém s.p. Transporta Chrudim využívány v rámci strojírenské výroby jako odmašťovadla a rozpouštědla. Chlorované uhlovodíky jsou nasáklé v zemině a ohrožují především zdroje pitné vody. Šíření kontaminace severním směrem k obcím Dřenice a Medlešice brání už několik let soustava vrtů, z nichž se čerpá kontaminovaná voda – tzv. hydraulická clona. Její provoz stojí kraj ročně kolem sedmi milionů korun, je to však jen provizorní opatření.
Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: www.mzp.cz , 10.11.2011