Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Začalo vyplácení dotací  v LFA

18/10/11
smf

SZIF zahájil vyplácení dotací zemědělcům hospodařícím v méně příznivých oblastech. Zdroj: SZIF

SZIF zahájil vyplácení dotací zemědělcům hospodařícím v méně příznivých oblastech

 
Státní zemědělský intervenční fond v pondělí zahájil vyplácení dotací žadatelům hospodařícím v méně příznivých oblastech (LFA). Z celkového počtu 12 447 přijatých žádostí, bylo k dnešnímu dni odesláno 8 202 rozhodnutí, z nichž 312 již nabylo právní moc a bylo předáno k vyplacení. Během pondělního dne  bylo vyplaceno minimálně 91 000 000 Kč.
 
Podpora LFA slouží jako kompenzace zemědělcům, kteří hospodaří v daném typu méně příznivé oblasti. Výše vyrovnávacího příspěvku je přepočítávána na hektar travního porostu dle typu LFA. Dotace je hrazena z 20% národních a 80% evropských zdrojů. Zemědělci o tuto dotaci musí požádat v rámci Jednotné žádosti vždy do 15. května kalendářního roku.
Podpora LFA spadá do Programu rozvoje venkova, konkrétně Osy II. a Opatření II.1. zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy, Podopatření II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby v jiných znevýhodněných oblastech.
 
„Jsem rád, že se podařilo dodržet stanovený termín začátku výplat a zemědělcům již odcházejí finanční prostředky této dotace,” říká ředitel SZIF Oldřich Černoch.
 
Zdroj: www.szif.cz