Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

VYHLÁŠKA č. 309/2011

24/10/11
smf

VYHLÁŠKA  č. 309/2011 Sb. ze dne 17. října 2011 o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa.

VYHLÁŠKU  č. 309/2011 Sb. ze dne 17. října 2011 o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa najdete Z D E.