Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Spuštění Portálu farmáře pro 14. kolo příjmu žádostí PRV

17/10/11
smf

Spuštění Portálu farmáře pro 14. kolo příjmu žádostí PRV.

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Spuštění Portálu farmáře pro 14. kolo příjmu žádostí PRV

Žádost o dotaci PRV

Vzhledem k povinnosti podávat Žádost o dotaci ve 14. kole příjmu žádostí prostřednictvím Portálu farmáře již není Žádost o dotaci zveřejněna na webových stránkách SZIF.

Dne 13. 10. 2011 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost Elektronického odeslání Žádosti o dotaci PRV 14. kola příjmu žádostí resp. předvyplnění a zaslání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře.

Podrobnosti jsou uvedeny v „Prezentaci k Elektronickému podání Žádosti…“ zveřejněné na Portálu farmáře, kde je také k dispozici Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV.

Prezentace a Instruktážní list jsou dostupné na Portálu farmáře:

Cesta – Portál farmáře → Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → záložka „Ke stažení“

Odeslaná Žádost o dotaci přes Portál farmáře obsahuje identifikační kód. Žadatel tuto odeslanou Žádost o dotaci přes Portál farmáře vytiskne, podepíše (v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za žadatele) a doručí na podatelnu příslušného RO SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu trvání výzvy, tj. do 7. 11. 2011 (podrobnosti ve výše zmíněné Prezentaci).

Vzhledem k požadavku ministerstva zemědělství resp. vzhledem k úpravě režimu podpory u podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura je zveřejnění Žádosti o dotaci (resp. funkcionalita Portálu farmáře) pro toto podopatření odloženo.

Pravidla pro žadatele pro opatření 14.kola PRV byla zveřejněna na webových stránkách SZIF již spolu s tiskovou zprávou k vyhlášení 14.kola příjmu žádostí dne 27. 9. 2011.

Michal ANTON
Oddělení metodiky osy 1 PRV