Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přílohy Příručky ochrany proti vodní erozi

12/10/11
smf

Na CD, které je přiložené u tištěné podoby příručky, jsou pro uživatele k dispozici textové a grafické přílohy, které rozšiřují spektrum poskytnutých informací k problematice vodní eroze o praktické, rozšiřující a aktuální informace. Zdroj: MZe

Přílohy Příručky ochrany proti vodní erozi
Na CD, které je přiložené u tištěné podoby příručky, jsou pro uživatele k dispozici textové a grafické přílohy, které rozšiřují spektrum poskytnutých informací k problematice vodní eroze o praktické, rozšiřující a aktuální informace. Tyto přílohy jsou nyní k dispozici i zde ke stažení.
Přílohy

Zdroj: www.eagri.cz , 7.10.2011

Pozn. Smítal : 

Příručka ochrany proti vodní erozi včetně CD je k dispozici na místně příslušném okresním pracovišti AZV.