Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příjem Žádostí o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření (AEO)

05/10/11
smf

Příjem Žádostí o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření (AEO). Zdroj: SZIF

Příjem Žádostí o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření (AEO)
    
Na základě Nařízení vlády č. 282/2011 Sb., které nabývá účinnosti dne 01. 10. 2011 a které novelizuje Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, je možné žádat o prodloužení období zařazení do AEO do 31. 12. 2013 případně 31. 03. 2014.
   V roce 2011 lze prodloužit období zařazení do AEO u podopatření, která končí k 31. 12.2011 případně 31. 3. 2012 s  ýjimkou podopatření Zatravňování orné půdy (C1), které není možné prodlužovat.
Příjem žádostí bude probíhat od 03. 10. 2011 na příslušných Agenturách pro zemědělství a venkov (dále jen „AZV“). Nejzazší datum podání Žádosti o prodloužení období zařazení do AEO je 30. 11. 2011.
      Žádost je možné podat na manuálně vyplněném formuláři, který je k dispozici ke stažení nawebových stránkách Fondu (www.szif.cz) – Program rozvoje venkova -> OSA II -> Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy -> Agroenvironmentální opatření – sekce ke stažení, nebo na předtištěném formuláři. Předtisk žádosti si žadatel může vytvořit sám přes Portál farmáře nebo mu bude předtisk poskytnut na příslušné AZV.
Příručka k tvorbě předtisku je k dispozici v elektronické podobě na stránkách Fondu (www.szif.cz).

Sabina Plaková
odbor PP a environmentálních podpor