Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánky na semináře

01/10/11
smf

Pozvánky na semináře.

AGROVENKOV,o.p.s. se statutem
Krajského informačního střediska Pardubického kraje
 
Agentura pro zemědělství a venkov Ústí nad Orlicí
 
a
Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
 
v rámci projektu
 
Informační podpora pro zemědělce v České republice
zve na seminář
 
Změny v provádění nitrátové směrnice od roku 2012
a
nové nastavení GAEC 2, Eroze v LPIS