Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novelizovaná legislativa k AEO, LFA

31/10/11
smf

Novelizované NV 75/2007 Sb. a NV 79/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb. ze dne 28. března 2007 o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě najdete Z D E

 
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření najdete Z D E