Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS

13/10/11
smf

Od 1.9. 2011 vešla v platnost další novela zákona č. 326/2004 o RL péči (č. 245/2011 Sb.), která upravuje mimo jiné i nahlašovací povinnost k aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro suchozemské obratlovce (§ 51 zákona). Tato povinnost se týká pouze rodenticidů. Zdroj: SRS

Od 1.9. 2011 vešla v platnost další novela zákona č. 326/2004 o RL péči (č. 245/2011 Sb.), která upravuje mimo jiné i nahlašovací povinnost k aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro suchozemské obratlovce (§ 51 zákona). Tato povinnost se týká pouze rodenticidů:
§ 51 Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků
 (1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako
 b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby40), České inspekci životního prostředí78) a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku; …
 Hlášení se podává:
  1. uživateli honitby
  2. České inspekci živostního prostředí
  3. SRS

 

Kontakt na ČIŽP: Oblastní inspektorát Hradec Králové: podatelna: Public@hk.cizp.cz, tel: 495 773 111.