Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele z PRV – AEO, LFA

19/10/11
smf

Informace se týká upřesnění změnového listu ve věci intenzity chovu hospodářských zvířat v roce 2012. zdroj: MZe

Informace pro žadatele z PRV – AEO, LFA

 
Informace se týká upřesnění změnového listu ve věci intenzity chovu hospodářských zvířat . 
Počínaje rokem 2012 dochází k prodloužení kontrolního období pro zjišťování intenzity chovu hospodářských zvířat (VDJ) z jednoho dne (31. července kalendářního roku) na období 1. června až 31. srpna kalendářního roku. Žadatelé zařazení v EZ – travní porosty a OTP jsou povinni po celou dobu kontrolního období splňovat intenzitu VDJ v rozmezí 0,2 VDJ na/ha TP až 1,5 VDJ na/ha ZP!
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz