Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hřebčín má šanci dosáhnout na peníze z Unie

20/10/11
smf

Hřebčín má šanci dosáhnout na peníze z Unie. Zdroj: Pardubický kraj

Hřebčín má šanci dosáhnout na peníze z Unie
Hejtman Radko Martínek se zašel podívat také do stájí na koně. Foto: Luboš Kozel 
   Členové dozorčí rady Národního hřebčína Kladruby nad Labem ve středu zasedali ve Slatiňanech. Hovořili o hospodaření, ale také o možnosti získat  dotaci z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury (IOP) na obnovu objektů a parku.  Změnilo se totiž postavení hřebčína, který získal v polovině letošního roku statut příspěvkové organizace. Jako státní podnik neměl hřebčín podle pravidel  Evropské unie na tuto dotaci nárok.

     Zasedání se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. S uspokojením konstatoval, že se zlepšila ekonomická situace v hřebčíně. „A ještě větší uspokojení pociťuji z toho, že došlo ke konsenzu mezi památkáři a vedením hřebčína. Existuje tak reálná šance, že se  hřebčín může ucházet  o prostředky z Integrovaného operačního programu na obnovu areálu,“ shrnul hejtman podstatné body jednání dozorčí rady.

 

Převzato z www.pardubickykraj.cz , 19.10.2011