Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Řádná likvidace prostředků na ochranu rostlin

02/09/11
smf

Německý koncern BayWa odstartuje v září akci, v jejímž rámci budou moci němečtí farmáři odevzdat neupotřebitelné prostředky na ochranu rostlin. Zdroj: Agronavigator

Řádná likvidace prostředků na ochranu rostlin

 Správná likvidace pesticidů, např. již neregistrovaných má pro zemědělce velký význam. V případě porušení pravidel v rámci Cross Compliance standardů musejí zemědělci počítat s finančním krácením přímých plateb. Současně je ale na mnoha místech likvidace spojena s vynaložením velkého úsilí.
 
Ve snaze podpořit zemědělce převzala v letošním roce na sebe organizační a byrokratické náležitosti spojené s likvidací prostředků na ochranu rostlin společnost BayWa: V září a v říjnu uskuteční jednorázovou akci, v jejímž rámci jí budou zemědělci moci vrátit nepoužitelné pesticidy. Cílem celé akce by mělo být zmírnění rizik, která by mohla vzniknout v souvislosti s nesprávným skladováním, použitím a likvidací neupotřebitelných nebo neprodejných pesticidů. Společnost BayWa vyzývá všechny německé zemědělce k účasti na akci, pokud mají na svých farmách ještě uskladněny takové chemikálie. Všechny dodané chemické prostředky budou řádně zlikvidovány certifikovanou společností.
 
Společnost BayWa apeluje na zemědělce, aby velmi přísně kontrolovali stav skladů prostředků na ochranu rostlin z hlediska záručních lhůt a také zda je ještě vůbec povolena jejich aplikace. Přesné informace o povolených prostředcích je možné získat na příslušné rostlinolékařské správě. V rámci této výjimečné akce bude společnost BayWa přijímat zpět pesticidy, které již v Německu není možné používat, např. protože již nemají příslušnou registraci nebo mají prošlou záruční lhůtu. Kromě toho bude možné odevzdat i zjevně neupotřebitelné čisticí a dezinfekční prostředky a oleje.
 
Akce se uskuteční na 26 sběrných místech ve firemních prostorách koncernu BayWa od 5. do 14. října 2011. Náklady na likvidaci, kterou budou hradit zemědělci, specializovaná firma vyčíslila na 2,70 € za kilogram včetně DPH.
 
BayWa startet im September Rücknahmeaktion
[2011-08-25], www.topagrar.com
Převzato z : www.agronavigator.cz