Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nedostatek selat v Německu

06/09/11
smf

Podle prognózy by německým výkrmcům mělo v letošním roce chybět více než 10,5 mil. selat. Zdroj: Agronavigator.cz

Nedostatek selat v Německu

   Podle prognózy by německým výkrmcům mělo v letošním roce chybět více než 10,5 mil. selat.
Chovatelé prasnic v Německu opět snížili početní stavy, jak doložila data získaná v rámci květnového sčítání – v porovnání s loňskou skutečností to bylo o více než 3 % resp. 62 000 prasnic. Pokles počtu nebřezích mladých prasnic o více než 16 % signalizuje další propad v početních stavech prasnic.
 
Aby se pokles vyrovnal, musela by se zvýšit průměrná užitkovost prasnic o 0,5 selete za rok, což se s největší pravděpodobností nepodaří. Znamená to, že dále poroste deficit selat v Německu. S cílem získat orientační hodnoty experti z odborné školy v Herfordu aktuálně analyzovali vzniklou situaci s ohledem na trendy budoucího vývoje početních stavů prasnic a selat.
Výsledky: Již v průběhu letošního roku bude domácím výkrmcům chybět více než 10,5 mil. selat (viz. graf). Do roku 2050 by mohl deficit narůst až na 13 mil. selat!
 
Sauenhalter stocken ab
SUS, 2011, č. 4, s. 6
Převzato z : www.agronavigator.cz