Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jednání s náměstkem policejního prezidenta

14/09/11
smf

Z podnětu Agrární komory Ústí nad Orlicí proběhlo dne 5. 9. 2011 jednání s náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Martinem Červíčkem. Zdroj: AK ČR

Jednání s náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Martinem Červíčkem
 
Z podnětu Agrární komory Ústí nad Orlicí proběhlo dne 5. 9. 2011 jednání s náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Martinem Červíčkem.
Za AK ČR se jej zúčastnil prezident AK ČR Ing. Jan Veleba, předseda OAK Ústí n. Orlicí Ing. Leoš Říha a ředitel OAK Ústí n. Orlicí Václav Koblížek.
 
Předmětem jednání byl požadavek na zefektivnění práce policie ČR při řešení majetkové trestné činnosti v resortu zemědělství (polní pych, krádeže dobytka, krádeže zařízení nemovitého a movitého majetku).
Jednání proběhlo ze strany náměstka policejního prezidenta ve vstřícné a konstruktivní atmosféře s následujícími závěry:
  1. Zpracovat analýzu problematiky majetkové trestné činnosti, která má či může mít souvislost s oblastí zemědělství se zaměřením na Ústecký a Pardubický kraj (zajistí Policie ČR)
  2. Projednání problematiky na poradě s náměstky ředitelů krajských ředitelství policie. Termín: říjen 2011
  3. Po vzájemné dohodě bude sjednána opětovná schůzka zástupců Policie ČR a AK ČR. Termín: listopad 2011
 
Úkol pro AK ČR:
1)      Dodržovat důsledné oznamování krádeží, protože bez těchto poznatků není možné určit celkový rozsah trestné činnosti.
2)      Udržovat těsný a neformální kontakt s policií, tj. interaktivní vzájemnou komunikaci a informovanost na místní úrovni (co se děje v lokalitě, co policie dělá se získanými poznatky, apod.) např. v rámci regionálních akcí AK ČR.
 
Další informace podáme po listopadové schůzce s tím, že nám v této problematice můžete zasílat vaše podněty, poznatky a návrhy.
Zdroj: AK ČR