Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Brusel představil návrh elektronické identifikace skotu

01/09/11
smf

Dobrovolná elektronická identifikace skotu v EU by měla podstatnou měrou přispět ke zlepšení zpětné dohledatelnosti původu hovězího masa. Zdroj: Agronavigator

Brusel představil návrh elektronické identifikace skotu
Evropská komise včera představila návrh na dobrovolné zavedení elektronické identifikace skotu (EID), která by měla urychlit zpětnou dohledatelnost původu hovězího masa. Eurokomisař pro ochranu spotřebitele John Dalli je přesvědčen, že elektronická identifikace skotu zjednoduší přenos zpráv o pohybu zvířat do centrální databanky. „To bude znamenat lepší a rychlejší zpětnou dohledatelnost infikovaných zvířat a/nebo infikovaných potravin. Tak budeme moci do budoucna rychle reagovat a zabránit vzniku potenciálního rizika ohrožení potravinového řetězce“, uvedl Dalli.
 
Elektronická identifikace skotu se již v několika členských státech využívá v privátních zemědělských podnicích v rámci zlepšení managementu stád. Širší uplatnění by mělo přispět k zpřesnění stávajících metod zpětné dohledatelnosti a snížení administrativní zátěže zemědělců. Přestože se jedná o dobrovolné opatření, návrh Komise nabízí členským státům EU možnost, zavést na národní úrovni obligatorní program.
 
Kromě toho má Komise v úmyslu provést změny v označování hovězího masa prostřednictvím zrušení stávajících ustanovení o jeho dobrovolném označování. Hlavním cílem tohoto opatření je snížení administrativní zátěže.
 
Návrh bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě. Začátek platnosti bude záviset na tom, jak rychle oba orgány dosáhnou vzájemné shody.
 
Brüssel stellt elektronische Kennzeichnung für Rinder vor
[2011-08-31], www.topagrar.com
Převzato z : www.agronavigator.cz ,1.9.2011