Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpravodaj Agrovenkova 2/2011

31/08/11
smf

Agrovenkov o.p.s. vydal druhé tištěné číslo Zpravodaje pro zemědělce a obce v Pardubickém kraji v roce 2011.

Agrovenkov o.p.s. vydal druhé tištěné číslo Zpravodaje pro zemědělce a obce v Pardubickém kraji v roce 2011.
Elektronickou verzi Zpravodaje číslo 2/2011 najdete Z D E.
Zdroj: Agrovenkov o.p.s.