Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Selské trhy v Pardubicích – nabídka

31/08/11
smf

K možnosti prodeje na Selských trzích v Pardubicích. Zdroj: RAK PK

    Regionální Agrární komora Pardubického kraje nabízí  možnost prodeje na Selských trzích v Pardubicích pro členy AK ČR i ostatní zemědělské podnikatele. Zájem je o pěstitele zeleniny, ovoce, brambor, česneku, cibule, zelí, ale  i např. máku, sluneč.semínka, atd.  Vítány jsou i výrobky z kůže, od kovářů, vlny, háčkování a jiné.
 
 

  Informace pro prodejce

      Areál pivovaru má statut veřejného tržiště odpovídající předepsaným normám, z toho vyplývá povinnost prodejce prokázat se na požádání živnostenským listem nebo jiným povolením, které umožňuje veřejný prodej.
Pro ty, kteří nemají vlastní stánek, máme omezený počet stánků na zapůjčení. Cena za stánek je 200 Kč. Na požádání také zajistíme prodejní místo včetně připojení elektřiny a vody.
    Prodejci výrobků vyžadující speciální režim si prodejně technické vybavení zabezpečí z vlastních zdrojů (např. váhy, mrazící boxy,…).
 Více informací získáte od pana Davida Michala na tel. 605/226 563 nebo na e-mailu: michal@pernstejn.cz.
 
    Přijďte podpořit tradici „Selských trhů“ v krajském městě. Každou sobotu s kvalitními produkty, s naším tradičním pivem a kulturním programem pro děti a dospělé v areálu Pardubického pivovaru.
 
 
Bližší informace také podá    Ing. Vanda Rektorisová, Msc.
                                              AK Chrudim
                                              774 853 225, oakcr@chrudim.cz