Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela "Havarijní vyhlášky"

03/08/11
smf

Vyhláška č.450/2005 Sb. ve znění vyhlášky  č.175/2011 Sb.

VYHLÁŠKU  450/2005 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 4. listopadu 2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. najdete Z D E.