Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola dovozu zvířat ze třetích zemí

19/08/11
smf

Dovozy ze třetích zemí do zemí EU, tedy i do ČR, musejí splnit dovozní podmínky.Zdroj: SVS ČR

Kontrola dovozu zvířat ze třetích zemí
Dovozy ze třetích zemí do zemí EU, tedy i do ČR, musejí splnit dovozní podmínky. Že to dá rozum? To ano, ale v dnešní době velmi otevřených hranic na to někdo občas zapomene, a stává se to při dovozu terarijních zvířat. Proto připomínáme následující.

Zvířata dovážená ze třetích zemí do Evropské unie podléhají v místě vstupu do daného členského státu veterinární kontrole na pohraniční veterinární stanici. Dovoz může být harmonizovaný nebo neharmonizovaný, připomněl mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.   Harmonizovaný dovoz se týká téměř všech druhů zvířat a řídí se legislativou Evropské unie, která veterinární podmínky jejich dovozu stanovuje. Zvířata, pro která legislativa Evropské unie podmínky dovozu nestanovuje, patří mezi neharmonizovaná. V tomto případě si členský stát místa určení stanovuje vlastní veterinární podmínky pro dovoz zvířat, vysvětlil Duben.
V případě dovozu neharmonizovaných zvířat do ČR musí podle § 3, odstavce 3, naší vyhlášky č. 377/2003 Sb. dovozce zvířat požádat Státní veterinární správu ČR nejméně patnáct dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto zvířat o stanovení veterinárních podmínek, za nichž lze tato zvířata z příslušné třetí země dovážet. Žádost je možné zaslat i elektronicky na e.podatelna@svscr.cz.
Mezi neharmonizované druhy zvířat patří například plazi (ještěři, hadi a želvy), obojživelníci, bezobratlí, hlodavci, hmyzožravci a šelmy, jmenoval Duben. Zdůraznil, že žádost je nutné podat při každém dovozu neharmonizovaných zvířat, tedy jak pro komerční, tak i nekomerční účely.
Zdroj: www.svscr.cz