Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Význam setých travních pásů

03/07/11
smf

Francouzští výzkumníci se ve studii zabývali významem setých travních pásů pro diverzitu rostlin v zemědělské krajině.Zdroj: Agronavigator.cz

Význam setých travních pásů pro zemědělskou krajinu

     Podmíněnost subvencí EU přinutila farmáře, aby seli travní pásy podél toků. Tyto lineární prvky umístěné na kraji polí vyvolávají otázky o diverzitě společenství rostlin – že by jim mohly poskytovat útočiště nebo by mohly mít potenciální roli být rovněž zdrojem plevelů. Studie provedené během tříletého období ukázaly, že vyseté travní pásy byly druhově bohatá stanoviště s více než 20 spontánně se vyskytujícími se druhy  pocházejícími z půdní semenné banky nebo z přilehlých mezí. Bylo také pozorováno, že během nejméně prvních několika let  travní pásy neukazovaly, že by byly zdrojem vnikání plevelů do pole.
Další informace v: Phytoma, 2011, č. 643, s. 41 – 45