Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

13/07/11
smf

Přehled posledních informací ze SZIF. Zdroj:SZIF

Zpravodajství SZIF
Přehled schválených Žádostí o dotaci z opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – 12. kolo příjmu žádostí
Státní zemědělský intervenční fond ke dni 7. července 2011 schválil Žádosti o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí (15. – 28.2.2011) PRV. V níže uvedených tabulkách uvádíme specifikaci schválených žádostí v rámci opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Schválené Žádosti o dotaci v rámci dvanáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
Státní zemědělský intervenční fond dne 1.7.2011 schválil 4 Žádosti o dotaci v rámci dvanáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství v celkové výši podpory 76.525.000,- Kč. Podrobnosti v příloze.
Zaregistrované Žádosti o dotaci 13. kola příjmu v rámci opatření IV.2.1
Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 13. kola příjmu v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce ke dni 27.6.2011.
Administrativní kontrola Žádosti o dotaci IV.2.1 ve 13. kole PRV
Doporučený způsob doplnění neúplné dokumentace v opatření IV.2.1 Realizace projektů Spolupráce.
Zdroj: www.szif.cz