Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

14/07/11
smf

Informace pro ekologické zemědělce.  Zdroj: Agronavigator

Úprava nařízení ES ohledně dovozu ekologických produktů ze třetích zemí
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=112186

Nařízení 590/2011/EU upravuje přílohu III nařízení1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES týkající se dovozu ekologických produktů ze třetích zemí.

Projekt EKOWIN
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=112162

Jak spolu souvisí  EKOVÍN – Svaz ekologické produkce hroznů a vína a projekt EKOWIN.  

Bioslavnosti 2011 ve Starém Městě pod Sněžníkem
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=112161

Pozvánka na tradiční akci.

Ekologické zemědělství nezvyšuje riziko bakteriální kontaminace potravin
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111876

Švýcarský výzkumný institut ekologického zemědělství FiBL přináší výzkumem podložená fakta, která dokládají, že výskyt a kontaminace potravin bakterií EHEC nemá přímou souvislost s ekologickým hospodařením, které více využívá statkových hnojiv, ale naopak souvisí spíše s intenzivním výkrmem hospodářských zvířat.