Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

AK ČR k zastavení prodeje státní půdy

01/07/11
smf

Vyjádření AK ČR k zastavení prodeje státní půdy přes PF ČR. Zdroj: AK ČR

Vyjádření AK ČR k zastavení prodeje státní půdy přes PF ČR
Dne 24. června t.r. zastavil Pozemkový fond ČR s okamžitou platností prodej státní půdy podle § 6,7,8 zákona č. 95/1999 Sb., o prodeji státní půdy, jejichž dikce upravuje prodej půdy na 30-ti leté splátky, a to s argumentací, že je podle vyjádření Ministerstva zemědělství možné ze strany Evropské komise považovat bezúročné splátky za skrytou veřejnou podporu státu.
Se zastavením privatizace státní půdy a s uvedeným odůvodněním AK ČR nesouhlasí. Jak konstatuje její prezident Jan Veleba: „Tento krok nebyl v žádném směru s účastníky privatizace projednán a nejsou nám známy žádné aktivity Ministerstva zemědělství v Bruselu ve směru zjištění konkrétní pozice EU k této záležitosti.“
Většina státní půdy je už podle doposud platných pravidel přitom prodána. Nastoleným omezením prodeje tak naopak zakládáme na vytvoření nerovnoprávného prostředí. V kroku PF ČR tedy spíše než obavu před sankcemi ze strany EK spatřujeme lobby skupin, které se ke zbývající půdě chtějí dostat ať již přímo pro své potřeby, či pro její získání k prodeji cizincům. Celá záležitost s pozastavením zvýhodněného prodeje státní půdy pro tuzemské podnikatele totiž až nápadně časově koresponduje se schválením vládní novely devizového zákona, který končí sedmiletou výjimku ochrany prodeje půdy cizincům k měsíci květnu 2011.
Jak uzavírá Jan Veleba: „Na přespřílišnou liberalizaci trhu zemědělských komodit a potravin už naši podnikatelé jednou tvrdě doplatili. Další se chystá nyní u půdy. Díky historickým důvodům nejsme schopni plnohodnotně konkurovat našim kolegům z EU 15 a ti tak mají opětovnou možnost obsadit nejenom trh, ale nyní otevřeně i půdu. S tímto postupem České republiky tedy zásadně nesouhlasíme.“
Z uvedených důvodů si AK ČR zajistí zpracování právní analýzy vzniklého stavu a na jejím základě se rozhodne o dalších krocích.
Vedení AK ČR

Zdroj: AK ČR, 30.06.2011