Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kvalita polí je závislá na osevních postupech

23/06/11
smf

Celostátní zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech u Chrudimi, která se konala s podporou Pardubického kraje, se zúčastnil radní zodpovědný za zemědělství Václav Kroutil. Zdroj:Pardubickykraj.cz

Kroutil: Kvalita polí je závislá na osevních postupech
Kroutil:  Kvalita polí je závislá na osevních postupech

   Celostátní zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech u Chrudimi, která se konala s podporou Pardubického kraje, se zúčastnil radní zodpovědný za zemědělství Václav Kroutil.  Velkým přínosem výstavy byla především přehlídka tzv. zlepšujících plodin, které mají zásadní význam pro úrodnost polí. Návštěvníci si mohli také prohlédnout polní odrůdové pokusy,  novou zemědělskou techniku či ochutnat to nejlepší ze soutěže MLS Pardubického kraje.
 „Přínos výstavy shledávám především v tom, že si zemědělci a pěstitelé mohou prohlédnout chování jednotlivých plodin, včetně tzv. zlepšujících, přímo na poli,“ ocenil radní Kroutil organizaci výstavy. Právě struktura osevů polí a jejich vliv na úrodnost půdy se staly diskutovaným tématem. „Problém spočívá v tom, že struktura osevních postupů je v současné době zaměřena na tržní plodiny, které vytvářejí sice zisk, ale z dlouhodobého hlediska se negativně odrážejí v úrodnosti půdy. Využívání pouze tržních plodin je tedy krátkozraké. Spolu s úbytkem živočišné výroby má toto za následek erozi půdy,“ vysvětlil jeden z hlavních problémů českého zemědělství Kroutil.
„Pole mohou být dlouhodobě úrodná pouze při správném nastavení osevních postupů s využitím zlepšujících plodin, jako jsou okopaniny. Věřím, že pro řadu zemědělců bude v tomto ohledu výstava inspirující,“ uzavřel radní Kroutil.
Zdroj: www.pardubickykraj.cz ,22.6.2011