Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF pro MAS

10/06/11
smf

Informace ze SZIF.

Informace o zveřejnění formuláře Žádosti o dotaci PRV na Portálu Farmáře  – 13. kolo příjmu žádostí – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Na Portálu Farmáře je k dispozici od 1.6.2011 Žádost o dotaci PRV pro 13. kolo příjmu v opatření IV.2.1.
Žádost o dotaci PRV
Dne 1.6.2011 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost Elektronického podání.

Podrobný postup elektronického podání je uveden v „Prezentaci k Elektronickému podání Žádosti…“.
Prezentace k Elektronickému podání Žádosti je dostupná na webových stránkách SZIF
Cesta: www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. Leader → 2. Realizace projektů spolupráce → Ke stažení → Prezentace – Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře opatření IV.2.1 -13.kolo PRV
Prezentace k Elektronickému podání Žádosti je dostupná také na Portálu farmáře
Cesta: Portál farmáře → Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Ke stažení
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Ve dnech 4. a 11.6.2011 (soboty) nebude z technických důvodů Portál Farmáře dostupný, tj. nebude možné generovat, vyplňovat a zasílat resp. nahrávat Žádosti o dotaci. Přesný čas odstávek bude uveden v informaci při přihlášení do Portálu Farmáře.
Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci
Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. Leader 2. Realizace projektů spolupráce → Ke stažení → Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV opatření IV.2.1 – 13.kolo PRV
Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci je dostupný také na Portálu farmáře
Cesta: Portál farmáře → Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Ke stažení
 
Příjem žádostí
Příjem žádostí bude probíhat v termínu 14.6.2011 – 27.6.2011 na podatelně Centrálního pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, Praha 1, Ve Smečkách 33.
Žádost o dotaci, která byla nejdříve zaslána elektronicky přes Portál Farmáře musí být poslední den příjmu žádostí, tj. 27.6.2011, v případě osobního doručení nebo prostřednictvím pošty doručena na CP SZIF do 16:30 hodin resp. v případě doručení datovou schránkou do 24:00 hodin. V případě doručení po tomto termínu, nebude taková Žádost o dotaci zaregistrována resp. administrována.
Případné dotazy zasílejte na tyto emailové adresy:
lenka.zarybnicka@szif.cz, ivana.dohnalova@szif.cz, jana.bartosova@szif.cz
 
Zdroj: www.szif.cz 

Žádost o dotaci PRV resp. její předvyplnění, vyplnění, zaslání nebo nahrání se provádí pouze prostřednictvím Portálu Farmáře. Žádost o dotaci PRV není zveřejněná na webových stránkách SZIF.