Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změna žadatele

20/05/11
smf

Pokud dojde u žadatele k některé z níže uvedených změn, je žadatel povinen tuto změnu neprodleně nahlásit Fondu. Zdroj: SZIF

Změna žadatele

Pokud dojde u žadatele k některé z níže uvedených změn, je žadatel povinen tuto změnu neprodleně nahlásit Fondu (na příslušné AZV či RO, vyplněním příslušných formulářů).

POZOR: Nahlášením a provedením změn osoby žadatele v LPIS, žadatel neprovádí změnu osoby žadatele pro potřeby SZIF
Zdroj: SZIF

. Další informace najdete Z D E