Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Uskupení MERCOSUR a EU

09/05/11
smf

Legislativa a důraz na udržení kvalitního životního prostředí tlačí evropské farmáře do defensivy.Zdroj: ASZ

Evropa opět v defensivě
    Legislativa a důraz na udržení kvalitního životního prostředí tlačí evropské farmáře do defensivy.
Evropská Unie vede již od roku 1999 dvoustranná jednání se zeměmi tzv. uskupení MERCOSUR. V tomto uskupení hraje hlavní roli Brazílie a Argentina. Tyto země v současnosti již dodávají do Evropy více jak 67% dovážených surovin pro krmiva zvířat. Evropa již dávno není soběstačná zejména v oblasti bílkovinného krmiva pro různé druhy zvířat.
    Brazílie se stala zemědělskou velmocí. Nejdříve, zcela cíleně investovala do výzkumu. Brazilská společnost pro zemědělský výzkum je uznávaná instituce v oblasti výzkumu tropického zemědělství.
     Tento podnik byl založen v roce 1973. Byl založen vojenským režimem a jeho cílem bylo snížit vysoké státní subvence do zemědělství. To se podařilo, i když je brazilské zemědělství dotováno přibližně stejnou částkou jako evropské (EU 56 miliard Eur, Brazílie 47 miliard EU), struktura dotací je zcela jiná.
     Brazilské dotace podporují investice do závlah, pojištění a do rodinných farem. Brazílie dotuje zemědělství v přepočtu na jednoho obyvatele 234 Eur, zatímco Evropa 107 Eur. Toto porovnání není však směrodatné ve vztahu k trhu. Brazilské dotace jsou směřovány na podporu produkce, zatímco dotace EU jsou považovány za kompenzaci za zvýšené náklady evropských zemědělců při dodržování závazných pravidel nejen v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti evidence a zdravotního stavu zvířat.
     Potenciál růstu zemědělství je v Brazílii obrovský. V současnosti je pro zemědělství využíváno 500 000 km2 plochy, ale k dispozici je více jak dvakrát tolik. Většina půdy, kterou je možné v budoucnosti využít není v amazonských pralesích, ale zejména v brazilských savanách.
     I když je Brazílie druhým největším dovozcem pšenice (ročně dováží až 5 milionů tun), je zároveň vývozcem sojových bobů, kukuřice, cukru, biolihu z cukrové třtiny, kávy a pomerančové šťávy. Brazílie exportuje ročně 4 milióny tun kuřat a je tak vývozcem č. 1 na světovém trhu.
     Dalším exportním artiklem je hovězí maso v celkovém objemu 2 miliony tun. „Národní stádo“ čítá 205 milionů kusů, dovoz do EU se však snížil. Brazílie je čtvrtým největším vývozcem na světě v oblasti vepřového masa.
    Ve vztahu k Evropské Unii je dovoz komodit z Brazílie limitován dovozními kvótami. To je podstata odporu evropských farmářů proti současné navržené dvoustranné dohodě. Země Mercosur požadují navýšení dovozových kvót bez uplatnění cla. Navýšení kvót bezcelního dovozu ohrožuje existenci zejména producentů hovězího masa.

Zdroj: ASZ, 01.05.2011