Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podmínky plateb LFA a Natura 2000

12/05/11
smf

Podmínky plateb LFA a Natura 2000 v roce 2011. Zdroj: SZIF

Podmínky

plateb LFA a Natura 2000

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zem. půdu s kulturou travní
Tato zem. půda musí být po celý kalendářní rok udržována v souladu s podmínkami Cross Compliance.
Vše k platbám LFA a Natura 2000 najdete Z D E
Zdroj: SZIF

porost v oblastech LFA či Natura 2000 na minimální výměře 1 ha, která je na ni vedena v LPIS od data doručení žádosti Fondu do 30. září 2011.