Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ČR nemusí vracet zemědělské dotace

11/05/11
smf

Na základě provedených auditů nemusí Česká republika, na rozdíl od řady ostatních členských států EU, vracet zemědělské dotace za porušování předpisů. Zdroj: SZIF

Evropská komise vybrala od členských států EU téměř 13 miliard korun za porušování předpisů.

05.05.2011

Na základě provedených auditů nemusí Česká republika, na rozdíl od řady ostatních členských států EU, vracet zemědělské dotace za porušování předpisů.

Evropská komise (EK) po provedení více jak 100 auditů udělila v letošním roce členským státům EU pokuty v celkové výši 530 mil. € za porušování či nedodržování předpisů EU. Nejvyšší pokutu ve výši 259,6 mil. € dostalo Řecko. Za chyby v administraci dotací musí vrátit platby také Španělsko ve výši 115,84 mil. € a Rumunsko ve výši 74,9 mil. €. O peníze přijde také Bulharsko, Velká Británie, Nizozemí, Francie, Itálie a Portugalsko.

Česká republika prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v souladu s nařízeními EU spolehlivě ochraňuje příjemce zemědělských dotací a předchází nejčastějším chybám v administraci dotací ostatních členských zemí EU, které mají na základě zjištění Evropské komise (EK) mimo jiné nedokonalé kontrolní prostředí, špatnou kvalitu a načasování kontrol, nedostatečné množství a kvalitu klíčových a pomocných kontrol, nedostatečné množství nebo neprovádění kontrol na místě, nedostatky v administrativním a kontrolním systému, nezpůsobilé výdaje a náklady, překročení finančních stropů či nedodržování platebních lhůt.

„I přesto, že se některé požadavky a pravidla při administraci a vyplácení dotací z peněz EU, ale také z národního rozpočtu ČR mohou zdát nadbytečné, mají z větší části svůj smysl právě proto, aby nikdo nemohl rozporovat, na základě čeho byla dotace poskytnuta a zda byly tyto peníze řádně a účelově využity, a to je jistě v zájmu nás všech,“ vysvětluje ředitel SZIF Ing. Oldřich Černoch CSc. „To ovšem nic nemění na tom, že naší snahou je maximálně zjednodušit a zefektivnit celý proces administrace,“ dodává.

Zdroj: www.szif.cz ,5.5.2011