Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

14/05/11
smf

14.června odstartuje 13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Zdroj: MZe 

V červnu odstartuje 13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova
13.5.2011
 Přibližně 3 miliardy korun budou ve 13. kole příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova rozděleny na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty, diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, dále na obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na metodu Leader. Žadatelé mohou předkládat projekty v termínu 14. 6. 2011 až 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
V polovině května 2011 schválil ministr zemědělství Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro 13. kolo, ve kterém se budou přijímat žádosti na opatření:
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. Zpřesněním Obecných podmínek Pravidel pro žadatele například dochází k omezení podpory rostlinné výroby v rámci Modernizace zemědělských podniků nebo k významnému omezení podpory bioplynových stanic pouze na ty, které zpracovávají produkty živočišné výroby v rozsahu minimálně 30 % z hmotnosti vstupních materiálů.
    Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 13. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 13. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, zdroj: www.eagri.cz