Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

To v ČR nehrozí

22/03/11
smf

Informace ze SRN , vztah zatížení DJ chovaných prasat a výměry zemědělské půdy podniku. Převzato z  Agronavigator.

Hrozba překročení hranice VDJ
© Christine Braune/pixelio I bez velké expanze podniku se mnoho specializovaných chovatelů prasat pohybuje těsně kolem limitní hranice zatížení dobytčích jednotek.
 
 Stoupající užitkovost charakterizovaná vyšším počtem selat a rychlejším obratem stáda rychle vede k překročení hranice. Subjekt, který překročí limit DJ o více než 10 procent, bude nově z obchodního hlediska v běžném hospodářském roce. Na co je nutné si dát pozor, vysvětlila Ruth Beverborgová z dolnosaské zemědělské komory.
 
Jak rychle může nastat okamžitá strukturální změna, objasňuje tabulka č. 2. Jeden zemědělský podnik s 200 prasnicemi (200 prasnic x 0,33 DJ = 66 DJ) a 23 prodaných selat na prasnici za rok tak při průměrné hmotnosti selete v době ztržnění 29 kg (4 600 selat x 0,04 DJ = 184 DJ) vyprodukuje ročně 250 DJ. Potřeba plochy daňově právní zemědělské produkce se pohybuje okolo 28 ha zemědělské půdy, podle zákona o dani z příjmu a ocenění početních stavů zvířat v celém objemu k zemědělství, když je v hospodářském roce vyprodukováno nebo chováno:
 
  • Na prvních 20 ha ne více jak 10 DJ/ha
  • Na dalších 10 ha ne více než 7 DJ/ha
  • Na dalších 20 ha ne více než 6 DJ/ha
  • Na dalších 50 ha ne více než 3 DJ/ha a
  • Na další ploše nepřipadne více než 1,5 DJ/ha.
 
Tab. 1: Stoupající užitkovost – více DJ – více plochy1)
Příklad chovu prasnic (200 kusů)
 
Selata 20 – 30 kg
Selata 30 – 45 kg
Selata/prasnici
Celkem DJ3)
ha LF
Celkem DJ3)
ha LF
23
250
28
342
42
24
258
29
354
44
25
266
30
366
46
26
274
31
378
47
27
282
32
390
50
28
290
34
402
54
29
298
35
414
58
30
306
36
426
62
1) prasnice = 0,33 DJ; 2) sele 20 – 30 kg = 0,04 DJ; 3)sele 30 – 45 kg = 0,06 DJ
 
Stoupající počet selat a těžší selata
Při zvýšení užitkovosti v zemědělském podniku z 23 na 27 prodanýchn selat na jednu prasnici za rok, dojde k překročení horní hranice o 10 procent, což znamená že již došlo k překročení hranice Spolkového finančního dvora. Zemědělský podnik vyprodukoval 282 DJ a potřeboval 32 ha LF. Pokud užitkovost stoupla na 30 ztržněných selat při průměrné hmotnosti 32 kg, vyprodukoval podnik 426 DJ (66 DJ připadá na prasnice a 360 DJ na selata; 6 000 selat x 0,06 DJ). Pokaždé, když chovatel prasnic prodává selata do výkrmu následuje vyhodnocení DJ (tabulka 3).
 
Tab. 2: Rozdělení DJ1)
Výkrmce kupuje selata vážící
Chovatel selat
DJ/kus
Výkrmce
DJ/kus
méně než 12 kg
0,01
0,15
12 – 20 kg
0,02
0,14
20 – 30 kg
0,04
0,12
30 – 45 kg
0,06
0,10
45 – 60 kg
0,08
0,08
1) jedno vykrmené prase = 0,16 DJ
 
Ochrana před nepříjemným překvapením
Neprodá-li chovatel selata do výkrmu již při hmotnosti 29 kg, ale teprve až při průměrné hmotnosti 30 až 45 kg, jsou selata ohodnocena koeficientem 0,04 VE místo 0,06 DJ. Výkrmna prasat v návaznosti na to může jedno prase ve výkrmu ohodnotit 0,10 místo 0,12 DJ. Platí zásada, že jedno vykrmené prase se celkově hodnotí 0,16 DJ. Například stoupá potřeba plochy zemědělské půdy při nákupu 30 selat o hmotnosti 32 kg z původních 28 na 62 hektarů. K tomu potřebuje vedoucí manažer podniku jen na základě stoupající užitkovosti a vyšší prodejní hmotnosti svých selat více než dvojnásobek plochy aniž by expandoval co do velikosti podniku (isn).
 
Wenn das Überschreiten der Vieheinheitengrenze droht
[2011-03-21], www.agrarheute.com
převzato z: www.agronavigator.cz