Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seznam subjektů v PK s mírně erozně ohroženou půdou

16/03/11
smf

Seznamy subjektů v Pardubickém kraji s mírně erozně ohroženou ornou půdou, tj. subjekty s alespoň jedním blokem s kódy opatření B2, B3 nebo A2B2. Zdroj: Mze – Portál farmáře

Seznam subjektů v PK s mírně erozně ohroženou půdou
Seznamy subjektů v Pardubickém kraji  s mírně erozně ohroženou ornou půdou, tj. subjekty s alespoň jedním blokem s kódy opatření B2, B3 nebo A2B2.  S ohledem na ochranu individuálních dat seznam neobsahuje počet dotčených bloků, ani výměry. Každý uživatel by si měl následně vytisknout ze záložky Tisky informativní tisk "Erozní ohroženost PB/DPB", z něhož zjistí půdní bloky dotčené erozní ohrožeností včetně rozsahu ohrožené půdy. Příručku jak pracovat s erozí v LPIS naleznete v sekci Registr půdy/Uživatelské příručky/LPIS pro farmáře. Zdroj: MZe – Portál farmáře, www.eagri.cz