Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K hospodářskému výsledku zemědělství v roce 2010

12/03/11
smf

Podle šetření Zemědělského svazu ČR zpracovaného metodikou podvojného účetnictví je výsledek hospodaření v zemědělství ČR za rok 2010 + 5,1 mld. Kč. Zdroj: ZS ČR 

Hospodářský výsledek zemědělství v roce 2010 byl + 5,1 mld. Kč
Podle šetření Zemědělského svazu ČR zpracovaného metodikou podvojného účetnictví je výsledek hospodaření v zemědělství ČR za rok 2010 + 5,1 mld. Kč.
Zlepšení hospodářského výsledku proti roku 2009 bylo především dosaženo úsporou nákladů o 3 mld. Kč, vyšší vyplacenou výší provozních dotací proti očekávání, snížením mzdových nákladů o 1,3 mld. z důvodu poklesu pracovníků zhruba o 8000 i při nárůstu mezd o 3,8 % na 18 330 Kč. Bez dotací by byli zemědělci silně ztrátoví.
Významný vliv na hospodářský výsledek má i zpevňování koruny vůči euru. V roce 2003, před vstupem do EU, byl roční průměr kurzu 31,844 Kč za euro, ale průměr roku 2010 byl 25,290 Kč za euro, pro výpočet dotací 24,60 Kč, tedy zpevnění se zvýšilo o 20 %, u dotací o 23 %. To se promítá nejen do cen komodit, ale též do výše výsledku.
Do roku 2011 je vstup s cenami komodit, s výjimkou prasat, s lepšími předpoklady než loni, bude ale záviset na zvládnutí cen vstupů a zajištění dotací alespoň na úrovni minulého roku.
Pro úplnost dodáváme, že podnikatelský důchod zemědělství podle metodiky Souhrnného zemědělského účtu Eurostat zpracovaný ČSÚ za rok 2010 je 6,2 mld. Kč.

Zdroj: Zemědělský svaz ČR, 11.03.2011