Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS

25/03/11
smf

Údaje o rezistenci v návodu k použití přípravků na ochranu rostlin. Zdroj: SRS

Údaje o rezistenci v návodu k použití přípravků na ochranu rostlin
S ohledem na časté dotazy ze strany zemědělské praxe vydává náš úřad vysvětlující sdělení k opatřením pro prevenci vzniku rezistence, která jsou uváděna na etiketách přípravků na ochranu rostlin.
Součástí povolovacího řízení u přípravků na ochranu rostlin je posouzení rizika vzniku rezistence škodlivého organismu vůči účinné látce přípravku. Opatření, která mají zabránit vzniku rezistence a tím i ztrátě účinku přípravku, jsou na jeho etiketě obvykle vyjádřena standardizovanou větou SPa1, podle Přílohy V ke Směrnici Rady 91/414/EHS, která byla převzata Přílohou č. 6 k vyhlášce č. 329/2004 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin, v platném znění:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje (uvedená účinná látka nebo skupina účinných látek) vícekrát než (uvedená četnost).“
  Vzhledem k tomu, že právní předpisy v současné době nestanovují pěstitelům povinnost činit dostupné kroky k zabránění vzniku rezistence, je třeba větu SPa1 na etiketě přípravku považovat za doporučující opatření a není ji ani možné považovat za vyčerpávající vyjádření antirezistentních postupů.Nerespektování antirezistentních opatření není předmětem sankčních kroků ze strany SRS, avšak dříve či později může vést ke ztrátě účinku používaného přípravku i přípravků obsahujících příbuzné účinné látky“ varuje ředitel SRS Richard Ščerba před negativními dopady vzniku rezistence, které mohou být vyústěním porušování zásad správné agrotechnické praxe a správné praxe v ochraně rostlin. Pro předcházení vzniku rezistence je také vhodné řídit se aktualizovanými doporučeními výrobce přípravku.
autor: Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS
zdroj: www.eagri.cz, 21.3.2011