Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Ústí nad Orlicí II

22/02/11
smf

Pozvánka na seminář k tématům Účetní a daňová závěrka za rok 2010, očekávané změny pro rok 2011 který se koná ve čtvrtek 2. března 2011 od 8, 30 hodin v malé zasedací místnosti budovy AZV Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, číslo dveří 214.

Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
 
Pozvánka
 
na seminář k tématům
 Účetní a daňová závěrka za rok 2010, očekávané změny pro rok 2011
 
který se koná
 
ve čtvrtek 2. března 2011 od 8, 30 hodin
 
v malé zasedací místnosti budovy AZV Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, číslo dveří 214
 
Přednášející: Iing. Holeček Bohumír
 
Program:
8 – 8.30 hod – prezence
od 8.30 hod
1.      Změny v účetních předpisech
2.      Úsporná opatření pro rok 2011 v zákonech v působnosti MPSV
3.      Změny v zákonu o daních z příjmů pro rok 2011
4.      Omezení podpory a odvod z příjmů solárních elektráren
5.      Problematika vnitropodnikových spořitelen
6.      Novela zákona o rezervách
7.   DPH – změny 2010 a návrh změn pro rok 2011
8.   K závazkům z titulu majetkových podílů z transformace družstev
9.   Daňový řád účinný od 1.1.2011
10. Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2011
 
 
Vložné: 500,- Kč vč. 20% DPH (splatné u prezence).
 
Materiály účastníci obdrží u prezence.
Seminář bude ukončen obědem.
Prosíme o včasné nahlášení účasti.
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________
 
Návratka
seminář Účetní a daňová závěrka 2010, změny v r. 2011 – účast oznamte nejpozději do 28. 2. 2011.
Poštou: Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí, faxem nebo telefonem: 465 553 267, mailem: agr.kom@wo.cz
 
Firma: ________________________________________________
 
Jména účastníků: ________________________________________
 
v__________________________                  podpis:_____________