Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář k bezpečnosti potravin

04/02/11
smf

Pozvánka na seminář Bezpečnost a kvalita potravin, 24.2.2011, motorest TORO, Vysoké Mýto. Zdroj: Agrovenkov o.p.s. 

 
 
 
Agrovenkov, o.p.s. se statutem Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje – KIS
 
Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
Tel. a fax: 465524214, mobil: 731471711
 
www: AGROVENKOV.CZ        E-mail: agrovenkov.uo@tiscali.cz
 
 
Pozvánka na seminář
 
Bezpečnost a kvalita potravin
 
 
Termín:           čtvrtek 24. února 2011 od 9:00 hodin
 
Místo konání : motorestu TORO Vysoké Mýto, U plovárny 173, 566 01 Vysoké Mýto okres Ústí nad Orlicí (http://www.torovm.cz/motorest.html)
 
Program
8.45 – 9.00      Presence
 
9.00 –  9:45   Základní aspekty chemické a biologické bezpečnosti potravin
                     Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. – VŠCHT v Praze
 
9:45 – 10:30  Změny složení a kvality čerstvých potravin během jejich uchování
                      Ing. Rudolf Ševčík,Ph.D. – VŠCHT v Praze
 
10:30 – 10:45 Přestávka
 
10:45 – 11:30 Označování potravin, systémy řízení bezpečnosti potravin
                       Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. – VŠCHT v Praze
 
12.00 – 12.30  Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství
                       Olaf Deutsch – MZe Praha
 
12.30 – 13.00 Potravinářské soutěže „Regionální potravina“ a
                       MLS Pardubického kraje – organizace v roce 2011
                       Václav Koblížek, Ing. Vladimír Šabata – AGROVENKOV,o.p.s.
 
13:00               Diskuse, závěr – oběd
                                                                                                   Václav Koblížek
                                                                                               předseda správní rady
                                                                                             AGROVENKOVA,o.p.s.


 
P Ř I H L Á Š K A
 
na seminář
 
Bezpečnost a kvalita potravin
 
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 18.2. 2011 na adresu:
1. poštou :
AGROVENKOV o.p.s.
Ing. Vladimír Šabata
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n. Orlicí
 
2. elektronicky:
 na e-mailovou adresu: sabata.agrovenkov@seznam.cz
 
3. telefonicky: 731 471 711
 
 
   _________________________________zde oddělte_________________________
 
 
 
Závazná přihláška
 
Bezpečnost a kvalita potravin
 
v motorestu TORO Vysoké Mýto, U plovárny 173, 566 01 Vysoké Mýto
okres Ústí nad Orlicí
dne 24.2. 2011
 
Jméno, příjmení, titul:     ……………………………………………………………….
                                           ……………………………………………………………….
Vysílající organizace:      ……………………………………………………………….
Adresa včetně PSČ:          ……………………………………………………………….
                                           ……………………………………………………………….
Telefon, fax, e-mail:         ……………………………………………………………….
                                           ……………………………………………………………….
 
 
 
 
V …………………………….2011                        ……………………………………….
                                                                                  Podpis zástupce vysílající organizace