Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň obilovin v EU ještě horší než se čekalo

01/10/10
smf

Sklizeň obilí v EU dopadla výrazně hůře než se původně odhadovalo. COPA/COGECA a COCERAL musely korigovat svoje odhady směrem dolů.

Sklizeň obilovin v EU ještě horší než se čekalo
(Foto: Agrarfoto)Brusel – Sklizeň obilí v EU dopadla výrazně hůře než se původně odhadovalo. COPA/COGECA a COCERAL musely korigovat svoje odhady směrem dolů.
COPA und COGECA nyní počítají s celkovou produkcí ve výši 274,14 mil. tun, což je o 11,9 mil. tun méně než se očekávalo na konci června. V porovnání se sklizní v roce 2009 to odpovídá propadu ve výši 14,6 mil. tun.
 
O dva miliony tun pšenice méně
Podle propočtů bylo vymláceno pouze 126,4 mil. tun pekařské pšenice, což je o 2 mil. tun méně než tomu bylo v loňském roce. Produkce tvrdé pšenice se snížila o 0,4 mil. tun na 8,3 mil. tun, produkce kukuřice o 2,5 mil. tun na 54,2 mil. tun.
 
Propad u ječmene, žita a ovsa
S propadem v řádu dvouciferného čísla se musí vyrovnat výrobci ovsa, ječmene a žita. Podle COPA/COGECA poklesl výmlat u ječmene v meziročním srovnání o 6,0 mil. tun na 53,7 mil. t, produkce žita s 8,1 mil. t zaostala za loňskou skutečností o 1,6 mil. t. Produkce ovsa poklesla o 1,1 mil. t na 7,5 mil. tun. COCERAL (Evropská asociace obchodníků s obilovinami a krmivy) je ale ještě pesimističtější. Obchod s obilím očekává celkovou úrodu 273 mil. tun, což je ještě o 1,14 mil. tun méně než očekávají svazy a družstva. Protože ale COCERAL v loňském roce uváděl vyšší produkci než COPA/COGECA, je možné že bude pokles ještě výraznější a to 20,2 mil. tun.
 
Propad i u olejnin
I letošní sklizeň olejnin bude podle odhadu expertů nižší.
COPA/COGECA vyčíslila v meziročním srovnání propad na 0,4 mil. t. Celkovovou produkci na 27,9 mil. t, z toho 19,8 mil. t řepkového semene a 7 mil. t slunečnicového semene. COCERAL odhadl produkci na celkových 27,7 mil. t, podle jejich statistik by měl propad činit 1,5 mil. tun. Obchodníci vycházeli z objemu 20,2 mil. tun řepky a 6,7 mil. tun slunečnice. COPA/COGECA se obávají, že špatné povětrnostní podmínky negativně ovlivní i kvalitu zboží po celé EU. Kromě toho nejsou v mnoha členských státech optimální podmínky pro setí, což může ovlivnit sklizeň v příštím roce. Zejména se očekává omezení osevních ploch řepky.
 
EU-Getreideernte noch schlechter als erwartet