Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP

29/10/10
smf

V období od 25. 10. 2010 do 10. 12. 2010 pořádá CENIA, česká informační agentura životního prostředí bezplatné instruktážní semináře pro uživatele ISPOP ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011. Zdroj: ČIŽP

CENIA pořádá semináře ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP
V období od 25. 10. 2010 do 10. 12. 2010 pořádá CENIA, česká informační agentura životního prostředí bezplatné instruktážní semináře pro uživatele ISPOP ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011. Informační systém ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Semináře budou určeny všem uživatelům ISPOP, zejména pak ohlašovatelům, kteří budou v roce 2011 (tj. za ohlašovací rok 2010) podávat hlášení prostřednictvím ISPOP poprvé.
Semináře se konají ve všech krajských městech a v Praze, vždy dopoledne v době od 9:00 do 12:00 hod. V případě velkého zájmu bude uspořádán druhý seminář v daných prostorách ve stejný den odpoledne od 13:30 do 16:30 hodin.
Z důvodu omezené kapacity sálů je nutná registrace účastníků.
Termíny konání seminářů a elektronickou přihlášku naleznete zde.
Zdroj: CENIA