Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhlášeno 11. kolo příjmu žádostí z PRV

15/09/10
smf

Dne 14. září 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 11. kolo příjmu žádostí, které proběhne v termínu 14. – 27. 10. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech SZIF. Zdroj: MZe

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova
15.9.2010
Dne 14. září 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 11. kolo příjmu žádostí, které proběhne v termínu 14. – 27. 10. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech SZIF.
Jedná se o opatření/podopatření:
  • I.1.2 Investice do lesů
  • I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně (kurz EUR/CZK = 24,808):
Opatření
Alokace
I.1.2
346 mil. Kč
I.1.3.2
101 mil. Kč
I.3.4
80 mil. Kč
 
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, v souladu se zobecněným postupem schváleným na 8. jednání Monitorovacího výboru PRV dne 25. 3. 2010 bude navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu, a dále Ministerstvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.
Kromě obecných změn týkajících se zjednodušení administrativních postupů a snížení administrativní zátěže žadatelů nebyly v opatření I.1.2 a podopatření I.1.3.2 navrženy žádné zásadní změny. K významným změnám Pravidel dochází pouze u opatření I.3.4, jehož podmínky implementace jsou dlouhodobě projednávány jak s Evropskou komisí, tak se členy Monitorovacího výboru PRV. Příjem pro opatření IV.1.2 bude probíhat podle stávajících Pravidel.
Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 11. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 11. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.