Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Reakce AK ČR

18/08/10
smf

Reakce AK ČR na tiskovou zprávu MZe 16.8. k úsporám v roce 2010. Zdroj: AK ČR

Reakce AK ČR na tiskovou zprávu MZe 16.8. k úsporám v roce 2010
Agrární komora ČR oceňuje snahu ministra zemědělství, hledat úspory i mimo platby pro zemědělce v běžných výdajích ministerstva zemědělství, ale zásadně nesouhlasí s  tak razantním snížením národních doplňkových plateb TOP UP o 880 mil. Kč. Toto snížení je způsobeno rozhodnutím vlády o zmrazení prostředků, které bylo pro zemědělce krajně nespravedlivé. Chápeme snahu vlády snížit schodek státního rozpočtu v  roce 2010, ale již nechápeme a nesouhlasíme s  tím, že všechny rezorty jsou spravedlivě kráceny o 2,5 % a pouze ministerstvo zemědělství o 2,5 % + 900 mil. navíc, aby se nemuselo krátit ministerstvo obrany. Kromě finanční ztráty toto naši členové vnímají jako negativní vzkaz vlády , jakou prioritu pro ni má naše zemědělství.
Čeští zemědělci mají v  kontextu kodaňské přístupové smlouvy z  prosince 2003 nárok na dorovnání 30 % přímých plateb ze státního rozpočtu, což představuje 7,2 mld. Kč TOP UP pro rok 2010 a ne 5,5 mld. Kč , jak mylně uvádí tisková zpráva Mze ČR. Po složitých jednáních s  vládou Jana Fišera a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu se nám podařilo vyjednat úroveň TOP UP z  různých zdrojů pro tento rok minimálně na 4,5 mld. Kč. To představovalo 63% z možného maxima. Snížení o 880 mil. Kč představuje platbu 3,6 mld. Kč, což je nepřijatelných 50% . Výše plateb TOP UP rozhoduje o zmírnění či prohloubení rozdílu úrovně podpor našich zemědělců s  konkurenty zemí staré patnáctky EU, jenž je hlavní příčinou trvalého snižování rozměru českého zemědělství.
Chceme upozornit, že růst cen obilovin a řepky, který je uveden v  tiskové zprávě, je porovnán s  rokem 2009, kde byla cenová úroveň hluboko pod výrobními náklady a některé ceny nedosahovaly ani úrovně před rokem 1989. O tom jestli si zemědělci v  tržbách polepší , nebo pohorší lze mluvit, až na konci žní. V  současné době je sklizeno pouze cca 40% a již dnes je jasné, že vlivem nepříznivého počasí lze očekávat výrazně nižší výnosy.
Vedení AK ČR bude intenzivně jednat z  členy vlády ČR o změně tohoto rozhodnutí.
Jménem vedení AK ČR
Ing. Jan Veleba, v.r.

Zdroj: AK ČR, 17.08.2010