Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Holanďani řeší welfare

13/08/10
smf

V březnu byla v Nizozemí vydána zpráva o dopadech všech opatření ke zlepšení welfare.

Holanďani řeší welfare
       V březnu byla v Nizozemí vydána zpráva o dopadech všech opatření ke zlepšení welfare, která mají být implementována po roce 2013 a z nichž velká část již byla implementována do Holandské legislativy. Výsledky analýzy ukázaly, že dvě třetiny chovatelů budou jen stěží schopny naplnit veškeré požadavky – ať už kvůli finančním problémům nebo kvůli času.
Na základě této informace se ministerstvo zemědělství rozhodlo snížit nebo odložit účinnost tuzemských opatření. Plocha povinná pro prasata ve výkrmu se proto vrátila do roku 2013 na 0,8 m2 a u odstávčat na 0,3 m2. Zmírněn byl také požadavek na šířku roštů. Požadavek na snížení šířky otvorů na 18 mm byl rovněž pozastaven. Holanďani tak následují Dány a hledají racionální přístup k nařízením přicházejícím z Bruselu.
Zdroje: EPP Report, www.kis-olmoucky.cz